Chào mừng Quí khách hàng đến với Phòng sạch Hợp Nhật
Quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu đại lý

Quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu đại lý

Phạm Thị Hợp 0 Bình luận 10/12/2015

1. Cần phải phân tích. Chúng ta cần liên hệ với khách hàng và tiến hành trao đổi thông tin, xác định những thông tin cơ bản như điều kiện giám sát sản phẩm nhập khẩu và biểu thuế thuế giá trị gia tăng , lập ra phương án nhập khẩu chi tiết.

2.Ký kết hợp đồng đại lý nhập khẩu.

3.Chúng ta phải căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để tiến hành làm các khâu như thanh toán ngoại tệ, trình báo thủ tục hải quan ( duyệt đơn, chuyển đơn, khai báo hải quan, tam kiểm, kiểm tra xử lý, thanh toán điện tử tiền thuế, giao hàng, đưa hàng tận nơi, viết hóa đơn)

 

Quy trình xuất khẩu đại lý như sau:

1.Cần phải phân tích. Chúng ta liên hệ với khách hàng và trao đổi thông tin, xác định những thông tin cơ bản như điều kiện giám sát sản phẩm xuất khẩu. Lập ra phương án xuất khẩu chi tiết.

2. Ký kết thỏa thuận hợp tác xuất khẩu

3. Chúng ta phải căn cứ vào yêu cầu của khách hàng tiến hành ký kết hợp đồng đối nội, đối ngoại, kiểm tra L/C( lấy L/C làm phương thức nhận ngoại tệ ), nhận ngoại tệ, lập hóa đơn xuất khẩu, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ( chuyển đơn kiểm tra hàng hóa, hàng hóa kiểm tra theo luật định), khai báo hải quan xuất khẩu, kiểm nghiệm xuất khẩu( tùy cơ kiểm nghiệm, không hợp pháp), tiến hành kiểm tra đơn giao hàng, kiểm tra hóa đơn thuế giá trị gia tăng của nhà máy, kiểm tra tiêu thụ, hoàn thuế.

Viết Bình Luận

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Phòng Sạch Hợp Nhật